Archive for Резервати в Европа

Резерват Грундлзее, Топлицзее, Aмерзее

Обявен за резерват през 1959 година, обгваща площ от около 9700 хектара. На територията му – езера и вековни гори – се срещат и палеонтологически находки. Граничи с ландшафтния резерват Брунщайн-Тайкбоден.

Име на резервата в оригинал: Grundlsee, Toplitzsee, Ammerrsee

Advertisements

Leave a comment »

Резерват Гросглокнер мит Пастерце унд Гамсгрубе

Обявен за резерват през 1935 година, заема площ от около 3700 хектара. Обхваща и най-високата точка на Австрия в планианта Високия Тауерн. Сред ледниковите ландшафти се срещат реликтни видове разстения и животни. На север гранизчи с друг резерват – Шобергрупе-Норд.

Име на резервата в оригинал: Grossglockner mit Pasterze und Gamsgrube

Leave a comment »

Резерват Арншпиц

Заема площ от около 1250 хектара, обявен за резерват през 1942 година. Планински гори с алпийска флора и фауна.

Име на резервата в оригинал: Arnspitz

Leave a comment »

Резерват Вилдалпенер – Залцатал

Разположен в дефилето на река Залц, обхваща площ от около 52 000 хектара. Обявен за резерват през 1958 година. Богата флора и фауна, остатъци от девствени гори.

Име на резервата в оригинал: Wildalpener Salzatal

Leave a comment »

Резерват Вайкендорфер-Ремизе

Обявен за частичен резерват през 1927 година, заема площ около 220 хектара. На територията му се срещат находища на коило и хвойна.

Име на резервата в оригинал: Weikendorfer-Remize

Leave a comment »

Резерват Алтаусзеерзее

Обявен за резерват през 1959 година, с площ от около 1050 хектара. Ледниково алпийско езеро с карстови образувания.

Име на парка в оригинал: Altausseersee

Leave a comment »